báo quảng trị

Báo Quảng Trị luôn cập nhật những thông tin nóng hổi mới nhất trên địa bàn Quảng Trị. Thông tin của báo viết về nhiều đề tài như nhịp sống mới, thể thao bóng đá, du lịch ẩm thực, văn hóa nghệ thuật.. Kế thừa truyền thống của báo chí cách mạng Quảng Trị, qua gần nhiều kể từ ngày tỉnh Quảng Trị được lập lại, những người làm báo Quảng Trị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ra sức khắc phục khó khăn, luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của báo.