Đông Hà-Đại hội mặt trận TQVN thành công tốt đẹp

Hôm qua 12/3/2014, UBMTTQVN thành phố Đông Hà Quảng Trị long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

dong-ha-dai-hoi-mat-tran-tqvn-thanh-cong-tot-dep

Đ/C Lương Trung Thông trao tặng đại hội bức trướng “Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới và phát triển”

Đến dự có các đồng chí: Lương Trung Thông, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, UVTVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà; Hoàng Đức Thắng, TUV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND thành phố Đông Hà; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã trong tỉnh; đại diện cấp ủy đảng 9 phường cùng 150 đại biểu đại diện gần 90 nghìn dân trên địa bàn thành phố.

Báo cáo của UBMTTQVN thành phố Đông Hà khóa VII, nhiệm kỳ 2009- 2014 trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đông Hà đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội đề ra. Nhiều phong trào thi đua yêu nước cũng như các cuộc vận động trên địa bàn đã được lồng ghép thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai với nhiều nội dung hoạt động và cách làm phù hợp. Các chương trình, mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo và hoạt động nhân đạo từ thiện được thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Phối hợp giải quyết tốt những vấn đề vướng mắc có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong xã hội. Việc huy động các nguồn lực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi được triển khai tích cực và được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Những tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn; nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang có nhiều tiến bộ. Phong trào thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới được nhân rộng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh. Quốc phòng- an ninh được giữ vững…

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQVN thành phố Đông Hà phấn đấu trên 80{ac69f6809c308411ccd89c56f92549cd7ced2f1122e0090c201d25a006accc71} quần chúng nhân dân được tập hợp kết nạp vào các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng; 50{ac69f6809c308411ccd89c56f92549cd7ced2f1122e0090c201d25a006accc71} phường được công nhận là phường văn minh; 100{ac69f6809c308411ccd89c56f92549cd7ced2f1122e0090c201d25a006accc71} phường có thiết chế văn hóa, 90{ac69f6809c308411ccd89c56f92549cd7ced2f1122e0090c201d25a006accc71} khu phố đạt văn hóa, 90{ac69f6809c308411ccd89c56f92549cd7ced2f1122e0090c201d25a006accc71} gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; vận động đạt 100{ac69f6809c308411ccd89c56f92549cd7ced2f1122e0090c201d25a006accc71} chỉ tiêu huy động quỹ vì người nghèo; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 0,5-1{ac69f6809c308411ccd89c56f92549cd7ced2f1122e0090c201d25a006accc71} và đến năm 2015 xóa nhà dột nát trên địa bàn thành phố; 80{ac69f6809c308411ccd89c56f92549cd7ced2f1122e0090c201d25a006accc71} UBMT phường đạt vững mạnh trở lên; 100{ac69f6809c308411ccd89c56f92549cd7ced2f1122e0090c201d25a006accc71} UBMT các cấp của thành phố thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBND cùng cấp; 70{ac69f6809c308411ccd89c56f92549cd7ced2f1122e0090c201d25a006accc71} Ban công tác Mặt trận khu dân cư hoạt động khá trở lên…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lương Trung Thông đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Đông Hà trong nhiệm kỳ qua.

Để làm tốt công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 2014-2019, đồng chí đề nghị Mặt trận thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQVN; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về công tác dân tộc, tôn giáo, về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Mặt trận cơ sở, Đại hội Mặt trận thành phố, tiến tới Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XI và Đại hội MTTQVN lần thứ VIII.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của mặt trận, xây dựng mô hình điểm trong từng lĩnh vực đời sống xã hội. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng theo Kết luận 62, ngày 8/12/2008 của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

dong-ha-dai-hoi-mat-tran-tqvn-thanh-cong-tot-dep2

Các đồng chí trong UBMTTQVN Tp Đông Hà nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 50 vị vào UBMTTQVN thành phố, cử 5 vị vào Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Đông Hà khóa VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019 và cử đoàn đại biểu gồm 17 vị dự Đại hội UBMTTQVN tỉnh sắp tới.

Nhân dịp này, đồng chí Lương Trung Thông, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà: Đoàn kết -Dân chủ – Đổi mới và Phát triển”.

Kăn Sương

    Gửi bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH